Experterna: Håkan Juholt har hanterat krisen väl

”Experterna: Håkan Juholt har hanterat krisen väl (…)
Sandro Wennberg är S-märkt konsult på pr-byrån Westander och har arbetat som politisk rådgivare åt flera socialdemokratiska statsråd. Enligt honom är det ofta hanteringen som avgör hur stor effekt en kris får. Enligt Wennberg är det viktigaste att snabbt hantera krisen.
– Om anklagelserna stämmer måste man för det första visa empati och visa att man känner ånger över att man begått ett fel. Man måste verkligen beklaga det som inträffat. Och mena det, säger Wennberg.”

Svenska Dagbladet den 8 oktober 2011