Experterna menar att förlåt-kampanjen…

”Experterna menar att förlåt-kampanjen var alldeles för lite för att vinna konsumenterna tillbaka och ingen bra taktik på längre sikt.
– Jag gillade budskapet. Det var bra att företaget rakt upp och ner bad om förlåtelse. Men reklam räcker inte som kommunikationskanal. Volkswagen behöver kommunicera mer och öppnare om vad som hänt och vem som känt till det. När det sedan ständigt kommer fler avslöjanden undrar man vad de mer kan ha dolt för oss. Nu när det kommit fram att det också handlar om koldioxidutsläpp blir skadorna ännu större och skandalen trappas upp, säger Hanna Berheim, ansvarig för pr-byrån Westanders erbjudande inom hållbarhet.”

Dagensmedia.se den 12 november 2015