Få är så angelägna...

”Få är så angelägna om att prata hållbar personalpolitik som Patrik Westander. Resumé mötte honom på tionde våningen vid byggarbetsplatsen Slussen, för att ta reda på hur Westanderkulturen växt fram – och hur andra kan lära sig att göra likadant.”

Resume.se den 28 oktober 2018