Få kommentarer bättre än fler

”Få kommentarer bättre än fler
Få kommentarer är bättre än många, oavsett om de är negativa eller positiva, för attityden till nyhetsartikeln och det varumärke artikeln handlar om. Det framkommer i en uppsats från Handelshögskolan i Stockholm. Uppsatsen ’Det fria ordets makt’ har författats av Ebba Hultkvist och Lovisa Sunnerholm, studenter på Handelshögskolan i Stockholm.”

Veckans Brief den 20 januari 2011