Fem sätt att bygga tillit

”Fem sätt att bygga tillit
Tillit är en viktig ingrediens i en välfungerande verksamhet. Men hur bygger man tillit? Kanske genom att helt enkelt vara snäll. (…)
Enligt Birger Lycken på pr-byrån Westander handlar tillit om att vilja varandra väl, att helt enkelt vara snälla.”

Kvalitetsmagasinet.se den 24 november 2015