Finns det något man absolut inte ska göra...

”Finns det något man absolut inte ska göra om man vill påverka den politiska processen?
– Man ska inte försöka göra det i hemlighet eller försöka dölja vad man gör. Man ska heller inte överlåta hela arbetet åt professionella lobbyister, utan göra det själv.”

Henrik Westander i Dagens Media den 23 januari 2001