Flygbladen var inte…

”Flygbladen var inte avsedda för flyktingarna utan för media.
– Det var meningen att ge ett stort medialt genomslag, säger Johannes Krunegård, konsult på pr-byrån Westander i Stockholm. (…)
– Målgruppen är de svenska väljarna. SD vill provocera och mobilisera sina egna väljare, skapa klyftor och polarisera den politiska debatten i Sverige och ge utrymme för den främlingsfientliga strömingarna, säger Johannes Krunegård.”

Södermanlands Nyheter den 10 november 2015