Folkhälsoinstitutet väljer Westander

”Folkhälsoinstitutet väljer Westander (…)
Westander får nu skriva ramavtal med Folkhälsoinstitutet, och det första uppdraget blir att arbeta med myndighetens aktiviteter i Almedalen, där bland annat ett seminarium planeras.
I övrigt omfattar uppdraget bland annat att bistå generaldirektören och ledningen med idéer och råd kring formulering av budskap i samband med pr-aktiviteter, att se över och vidareutveckla huvudbudskap samt genomföra interna workshops för att fånga upp uppslag till samt förankra pr-aktiviteter.”

Veckans Brief den 22 april 2010