Folkhälsoinstitutets prispress upprör byråer

”Folkhälsoinstitutets prispress upprör byråer
Statliga Folkhälsoinstitutet inledde en upphandling där den starka betoningen på pris fick en rad byråer att reagera kraftigt och avstå från anbud. (…)
Patrik Westander, vd på Westander, tycker att pris generellt får för stor vikt.
– I de allra flesta offentliga upphandlingar är det mycket fokus på pris och lite på kvalitet. Vi kan egentligen inget säga om det, men byråernas prisdumpning i upphandlingar har en smittoeffekt som är olycklig för hela kommunikationsbranschen. Lönestagnationen i vår bransch framgår tydligt av att byråintäkten per anställd i princip varit oförändrad sedan 1996, säger Patrik Westander.”

Resumé den 18 april 2013