För att göra pr-byrån till en mer attraktiv arbetsplats...

”För att göra pr-byrån till en mer attraktiv arbetsplats krävs också ett större etiskt ansvar i de egna leden, tror Patrik Westander.
– Pr-byråerna måste börja leva som de lär. Vi behöver ta samhällsansvar och aktivt reflektera över vilka uppdrag vi tar, i stället för att som i dag agera som legoknektar, säger Patrik Westander.”

Affärsvärldens Konsultguiden den 22 oktober 2007