Förtroende för MP i klimatfrågan

”Förtroende för MP i klimatfrågan
Mer än fyra av tio svenskar, 44 procent, känner störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan, enligt en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av pr-byrån Westander. Glappet är stort till det parti som näst flest har förtroende för, Moderaterna, som får tio procent. Där efter följer Centerpartiet med sju procent, Socialdemokraterna med fem och Folkpartiet med tre procent. Minst förtroende hade de tillfrågade för Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, som bara hamnade på en procent vardera. 29 procent svarade att de inte visste.”

TT den 28 juni 2009