Förtroendet för Fredrik Reinfeldt...

”Förtroendet för Fredrik Reinfeldt är tre gånger större än förtroendet för Mona Sahlin. (…)
– Förtroendegapet mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin har huvudsakligen uppstått under den ekonomiska krisen. Reinfeldt har upplevts som en lugn och trygg statsminister i en tid av stor ekonomisk oro, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander.
– EU-ordförandeskapet innebär att Reinfeldt har goda förutsättningar att behålla det massiva övertaget under det närmaste halvåret.
– I den mån valet 2010 blir en förtroendematch mellan statsministerkandidaterna är det just nu mycket som talar för regeringen. Men i ett läge med kraftigt stigande arbetslöshet under nästa år kan förtroendegapet mellan Reinfeldt och Sahlin snabbt minska.”

Dagens Industri den 4 juli 2009