Fortsatt uppåt för Westander…

”Fortsatt uppåt för Westander
Företag står för 70 procent av Westanders byråintäkt det första halvåret: ’Vårt intäktsrekord speglar att allt fler företag vill delta i samhällsdebatten’, säger Patrik Westander.”

Dagensmedia.se den 17 juli 2018