Från ditt perspektiv…

”Från ditt perspektiv som pr-konsult. Hur ser du på att religösa samfund och aktörer flyttar ut allt mer till nätet?
– Jag tänker att vill du vara en relevant samhällsaktör i dag så är det helt självklart att kommunicera digitalt. Frågan för dagens samfund bör snarare vara hur gör vi det på bästa sätt. Hur kan vi använda den digitala tekniken för att vara till nytta för människor och skapa mening i människors liv?”

Johan Lindahl i Människor och tro i P1 den 1 mars 2018