Från FN till Westander

”Från FN till Westander
Pr-byrån Westander har anställt Matilda Carlsson, senast kommunikationsspecialist på FN:s utvecklingsprogram UNDP.”

Miljö&Utveckling den 24 april 2019