Från och med årsskiftet...

”Från och med årsskiftet inledde Stockholms läns blodcentral en mer proaktiv mediestrategi, med hjälp av pr-byrån Westander. Tidigare skickade Blodcentralen pressmeddelanden mer sällan, till exempel när en ny blodcentral öppnade. Nu skickar Blodcentralen minst ett pressmeddelande per månad, och försöker kontinuerligt ta fram statistik, rapporter och annat intressant att förse journalisterna med.”

Veckans Brief den 16 juni 2011