Från politikernas håll efterfrågas...

”Från politikernas håll efterfrågas även en större öppenhet.
– Påverkan ska ske öppet och inte dolt. Alltför många lobbyister vägrar tala om vilka intressen de representerar. Fler borde göra som pr-byrån Westander och tala om vilka kunder de jobbar för, säger Lars Ohly (V).
Henrik von Sydow (M) är inne på samma spår:
– Lobbyister gör fel när de inte är öppna och ärliga med sina intressen eller med vem de arbetar med. De som deltar i det offentliga samtalet och försöker påverka politiska beslut ska inte uppträda i falsk förklädnad eller med en hemlig agenda.”

Dagens Media den 18 november 2009