Från V till lobbyn

”Från V till lobbyn
Birger Östberg var Gudrun Schymans förtrogne. Nu hjälper han Röda korsets ungdomsförbund. (…)
Birger Östberg berättar att han jobbar på Westander sedan 2005 och att företaget grundades fem år tidigare.
– Vi jobbar med publicitet och påverkan och redovisar öppet alla kunder. Många av våra konsulter har ett ideellt engagemang vid sidan om. Vi har en uttalad policy om att bara åta oss uppdrag som vi sympatiserar med.”

Dagens Nyheter den 4 juli 2010