Frida Blom är tydlig…

”Frida Blom är tydlig med att skilja på gnäll och konstruktiv kritik. Gnället riktar sig inte till någon, är svepande och innehåller sällan förslag till lösningar. Ofta får gnällandet pågå ohejdat med motiveringen att det ska vara högt i tak på arbetsplatsen.”

Arbetsmiljöforum.se den 28 november 2017