Frida Blom menar att…

”Frida Blom menar att man ska tänka igenom vad det är man faktiskt vill uppnå, och i Almedalen är det nog klokare att utnyttja det faktum att man kan bygga nätverk. Uppmärksamhet är lättare att få andra veckor på året och när det kommer till faktisk påverkan kan en provocerande aktion vara kontraproduktiv.
– Det kan göra att man får bekräftelse från de redan frälsta. Men jag tror att det ökar avståndet till andra.”

Dagens Nyheter den 30 juni 2016