Fyra tips inför en intervju

”Fyra tips inför en intervju
Bestäm vad du vill säga. Skriv gärna upp stolpar. Vilka är dina budskap? Du bör ha maximalt tre. Hur formuleras de på ett slagkraftigt sätt, som inte kan misstolkas. ’Källa: Westanders pr-handbok'”

Chefstidningen den 19 mars 2012