Gustav Ahlsson var juridisk ekspert...

”Gustav Ahlsson var juridisk ekspert i lobbyspørsmål i den svenske demokratiutredningen og har bidratt i flere utredninger om temaet, blant annet Westander Publicitet & Påverkans rapport om lobbyregulering. Nå går han sterkt ut mot konklusjonen som trekkes på bakgrunn av rapporten, og avviser behovet for en svensk lobbyregulering. (…)
I Norge har spørsmålet om et lobbyregister vært opp flere ganger. Forslaget ble senest i januar avvist av stortingsflertallet.”

Kampanje.com den 18 november 2004