Hälften av länets…

”Hälften av länets kommuner Facebookanvändare
I en ny undersökning som kommunikationsbyrån Westander har genomfört bland kommunerna i Norrbotten uppger fyra av nio svarande kommuner att de använder det sociala mediet Facebook. En av dem anger att de uppdaterar sidan minst en gång om dagen. I hela landet är det 64 procent av kommunerna som anger att de använder Facebook.”

P4 Norrbotten den 6 juli 2011