Här är pr-konsulten...

”Här är pr-konsulten Patrik Westander (…)
– Vi har fått ändrade styrkeförhållanden (…) Nyhetsförmedlingens kommersialisering, det ökade tempot på redaktionerna – inte minst mot en bakgrund av ny teknik – och den ökade kostnadskonkurrensen har inneburit att besättningarna på redaktionerna har skurits ner samtidigt som ett ökat medieutrymme ska fyllas. Det har gett ökade möjligheter för professionella avsändare att bestämma vad som ska bli nyheter, när det ska bli nyheter och hur det blir nyheter.”

Medierna i SR P1 den 5 december 2009