Henrik Westander har kallats 'Sveriges bäste lobbyist'...

”Henrik Westander har kallats ’Sveriges bäste lobbyist’ – han är pr-man, som bara jobbar åt uppdragsgivare som han sympatiserar med. Han kan knepen för att väcka liv i döda debatter, han kan vägen till tidningarnas förstasidor. Ikväll är han gäst hos Claes Elfsberg, i 24 minuter.”

24 minuter, SVT24/SVT1, den 11 juni 2003