Henry Rawet ägnar sig åt pajkastning...

”Henry Rawet ägnar sig åt pajkastning istället för att föra en saklig diskussion, menar Patrik Westander. Han syftar på Henry Rawets sätt att bemöta den kritik som bröderna Westander framförde i en debattartikel i Finanstidningen den sjätte december.”

Vision Online den 14 december 2001