Hjälp finns att få i Almedalens brus

”Hjälp finns att få i Almedalens brus
Prata inte så mycket. Lyssna. Titta. Skaka hand. Byt visitkort. Så klarar du dig bland tusentals lobbyister i Almedalen. Johanna Sällström och Sofia Sigfridsson, konsulter från Westander Publicitet & Påverkan, ger en halvtimmes lektion i konsten att kommunicera. (…)
Hon och hennes kollega ger SFFF [Svensk förening för folkhälsoarbete] rådet att sätta sig ned och fundera över vilka de vill nå ut till, och varför. Kartlägga vilka journalister som engagerar sig i folkhälsofrågorna. Nyhetsbrev kan vara en god idé. SFFF-arna får också med sig en handbok från pr-byrån.”

Sydsvenska Dagbladet den 7 juli 2006