Hjärt-Lungfonden viger...

”Hjärt-Lungfonden viger hela maj månad åt att kommunicera stroke, som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.
Hjärt-Lungfondens mål är dels att samla pengar till forskning om stroke och dels att informera om och öka kunskapen kring sjukdomen. Organisationen hoppas kunna samla in 5 miljoner kronor under maj. (…)
Kampanjen är gjord av reklambyrån Senior Agency och pr-byrån Westander.”

Dagensmedia.se den 3 maj 2010