Hur aningslöst det kan vara i medierna...

”Hur aningslöst det kan vara i medierna kan exemplifieras av ett Rapportinslag i SVT några dagar före valet. Då fick en PR-konsult uttala sig om de olika partiernas lokaler för valvakan enligt följande:
’Eva Corp, du är PR-konsult och jobbar med politisk påverkan, har det någon betydelse var de är?’
’Ja, det tror jag absolut. Det är inte bara det vi säger som signalerar vilka vi är, utan det är minst lika viktigt var vi är, vad vi har på oss och kanske till och med vad vi bjuder på för mat. Det man kan säga generellt om årets valvaka är att alla partier är i Stockholms innerstad. Det hade ju varit roligt om någon hade vågat sig ut lite närmare sina egna väljare.'”

Journalisten Sverker Lindström kritiserar att Eva Corps uppdragsgivare inte redovisats i ett Rapportinslag, Media i Fokus nummer 3 2006