Hur fungerar lobbyverksamheten i Sverige?

”Hur fungerar lobbyverksamheten i Sverige? Vi har med oss Patrik Westander som är vd för ett av Sveriges ledande lobbyingföretag, Westander. (…)
– Man ska vara försiktig med allt som sägs i tidningar, tv och radio också när det gäller nyhetsförmedlingen. För det finns väldigt ofta professionella avsändare som vill påverka vad som blir nyheter, hur det blir nyheter och när det blir nyheter, som har ett budskap och som vill påverka.
Hur kan man göra då för att lägga märke till att det finns en annan avsändare här?
– Jag tycker att alla ska ställa sig en väldigt viktig fråga: Vem vinner på att detta blir en nyhet?”

SR Radio Gotland den 8 februari 2013