I allt högre grad måste politiska frågor…

”I allt högre grad måste politiska frågor och fenomen formuleras som samtidiga för att uppfattas som betydelsefulla. För att få gehör krävs att man befinner sig i otvetydigt presens: ’En bra debattartikel börjar ofta med orden I dag’ som pr-byrån Westander slår fast i sin handbok. Med de sociala mediernas intåg har detta fokus på nuet och direkt upplevelse skruvats några varv till.”

Maria Wendt i Fria Tidningen den 17 maj 2013