I arbetsgruppen från Westander ingår...

”I arbetsgruppen från Westander ingår Jean-Daniel Maurin, kundansvarig projektledare, och Jenny Fransson, projektledare. Arbetet består framför allt av att skapa publicitet som stärker Liberos varumärke och ökar kännedomen om deras olika produkter.”

Vimmerby Tidning den 11 oktober 2007