I en debattartikel beskriver…

”I en debattartikel beskriver två seniorkonsulter på Andréasson PR den polisiära satsningen på kommunikation som etiskt tveksam. Daniel Claesson och Ulrika Sandhill förklarar att företaget inte kommer att lämna in anbud – och uppmanar övriga aktörer att också tacka nej till upphandlingen. (…)
Birger Lycken, pr-konsult hos konkurrenten Westander, hör till dem som inte håller med. Till Dagens Media säger han att skattefinansierad verksamhet som behöver utvecklas inte har råd att välja bort extern kommunikation:
– En tyst myndighet är en dålig myndighet.”

Upphandling24 den 8 april 2015