I Gröna bilisters styrelse sitter Mattias Goldmann...

”I Gröna bilisters styrelse sitter Mattias Goldmann som tidigare verkade som ’inforör’ åt miljöpartiet i riksdagen. Han arbetar nu som lobbyist på PR–byrån Westander. Bland deras kunder återfinns bland andra Svenska petroleuminstitutet och Statoil.
Byråns vd Patrik Westander benämns som ’oljebolagsdirektören’ på den egna hemsidan, och har fungerat som sekreterare i Svenska petroleuminstitutets rapport om förnybara bränslen.”

Stockholms Fria Tidning den 7 februari 2004