I helgen avslöjade SR:s program Medierna...

”I helgen avslöjade SR:s program Medierna att det var Primes Fredrik Andersson som låg bakom det uppmärksammade Mona Sahlin-mejlet, som skickats ut till bloggare och journalister. (…)
Patrik Westander, vd på Westander Publicitet & Påverkan, vill inte kommentera mejlet. Han menar dock att det är viktigt med transparens.
– Det viktiga är att man hela tiden talar om i vilken egenskap man gör någonting. Det beror på vilken signatur man skriver under med. Så mycket öppenhet och så mycket tydlighet som möjligt är viktigt.”
Dagensmedia.se den 19 november 2007