I regeringsförklaringen klargjorde statsminister...

”I regeringsförklaringen klargjorde statsminister Reinfeldt att ’klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen’. Regeringen kan gå från ord till handling genom att ta ledningen i arbetet för klimatneutralitet. (…)
Verksamheter från spridda områden som förlaget ETC, Hässelby golf, Ogeborg Golvagenturer, Westander Publicitet & Påverkan, Taxi Kurir, äventyraren Johan Ernst Nilsson är i full gång med att bli klimatneutrala.”

Debattinlägg av Kaj Embrén och Gunilla Hadders, Respect Europe, Miljörapporten nr 11, den 1 december 2006