I studion har vi nu Mattias Goldmann...

”I studion har vi nu Mattias Goldmann som är pr-konsult på Westander, med ett förflutet i miljöpartiet. (…)
– Om det för mig ganska obehagliga, hårdföra, ”linjalen på fingrarna”-folkpartiet rensas ut med det här, så är detta i det långa loppet positivt också för folkpartiet. Men just nu är det ett parti som kanske inte alls finns i riksdagen om 14 dagar.”

Studio 24 i SVT24 den 6 september 2006