I undersökningen...

”I undersökningen, som är gjord på uppdrag av pr-byrån Westander Klimat och Energi, har 1 000 personer svarat på frågan hur de ställer sig till ett liv utan fossila bränslen inom tio år, även om det skulle innebära en rad uppoffringar i vardagslivet, så som att inte använda bensin och begränsa flygandet. Resultatet visar att sex av tio, 61,6 procent, är positiva till en omställning.”

Tidningen Syre den 1 december 2020