Inför Almedalen: budget…

”Inför Almedalen: budget och drömdeltagare
Det sägs att Almedalsplaneringen tar fart tidigare och tidigare för varje år. Makthavare.se frågade (…) Westanders Mikael Persson hur det går med deras Almedalsplanering. (…)
Kommer ni att närvara under Almedalsveckan? Varför?
– Ja, Westander kommer att närvara för sjunde året i rad. Ett av de viktigaste skälen är rekrytering. I Almedalen finns många samhällsengagerade och kompetenta personer och vi hoppas kunna rekrytera fler nya kollegor under året.”

Makthavare.se den 16 februari 2011