Intäkterna har på ett år ökat med 18 procent...

”Intäkterna har på ett år ökat med 18 procent till 21 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25 procent. (…)
Westander Publicitet & Påverkan har idag 20 anställda, men Patrik Westander räknar med att siffran snart har stigit till 25 personer.”

Dagensps.se den 22 januari 2007