Inte ett parti som andra

”Inte ett parti som andra (…)
– Vi rekommenderar inte våra kunder att ta direktkontakt med SD i syfte att påverka politiska beslut. Vi ser inte SD som ett riksdagsparti som andra. Deras människosyn är inte förenlig med principen om alla människors lika värde, sade pr-byrån Westanders vd i Resumé.”

Ledare i Hallands Nyheter den 18 september 2015