Jämställdhet lönar sig

”Jämställdhet lönar sig (…)
I oktober i fjol presenterade Sida en rapport om fattigdomsbekämpning av Birger Östberg, som redan i inledningen slår fast att ’ett arbete mot fattigdom som inte har ett tydligt könsperspektiv riskerar att främst gynna ett begränsat antal män och få begränsade eller till och med kontraproduktiva effekter’.
Det visar sig till exempel att satsningar på utbildning av flickor och kvinnor betalar sig i form av friskare barn, friskare kvinnor och ökad tillväxt.”

Katrineholms-Kurirens ledare den 8 mars 2006