Jessica Cederberg Wodmar...

”Jessica Cederberg Wodmar, expert på klimatkommunikation på pr-byrån Westander, anser att sanktionerna är en underskattad del av en klimatuppgörelse.
– Det är som att gå mot rött ljus: det är förbjudet, men det blir inget straff.
Hon anser att frågan aldrig löstes på ett tillfredsställande sätt i Kyotoprotokollet:
– Man håller fortfarande på att lösa det och det är flera juridiska processer som pågår, säger hon.”

Dagens Industri den 8 december 2009