Jessica Cederberg Wodmar…

”Jessica Cederberg Wodmar arbetar som expert på klimatkommunikation på pr-byrån Westander. Hennes uppdrag är att lära företag och myndigheter hur de ska kommunicera sina miljö- och klimatbudskap på bästa sätt.
Jag träffar henne för att reda ut hur man kan göra för att omsätta en allmän klimatmedvetenhet i handling? Alltså hur får man människor som inte är engagerade att göra förändringar – och kanske i bästa fall bli engagerade i slutändan?”

Klimatmagasinet Effekt den 1 mars 2010