JKL har högst lön per anställd...

”JKL har högst lön per anställd, visar upplysningscentralens rapport. (…)
Vad gäller resultatet per anställd, låg den mindre byrån Corporate communication i topp med 897.000 kronor per anställd. Bland de större byråerna låg JKL i topp med 337.000 kronor per anställd och år. Även Hallvarsson & Halvarsson och Westander låg i topp. (…)
Högst ökning av löner och ersättningar mellan 2004 och 2005 har Sund kommunikation i Malmö. Byrån ökade utgifterna för lönerna med 425 procent. Även Westander och Narva ökade kraftfullt.”

Dagensmedia.se den 9 oktober 2006