JKL till motangrepp…

”JKL till motangrepp efter Westanderutspel (…)
JKL:s vd Anders Lindberg är skarpt kritisk till att Westander själva ger sig tolkningsföreträde kring vad som påverkar den demokratiska beslutsprocessen eller ej.
– Bakom många moralkakesockerbagare döljer sig ofta de största hycklarna. Det skulle inte förvåna mig om det är så i det här fallet också, säger han. (…)
När det gäller frågan om Westander själva kan avgöra vilka aktiviteter som påverkar demokratin eller ej svarar Anders Lindberg följande:
– Om de har den förmågan besitter de imponerande insikter i experimentell statsvetenskap, säger Anders Lindberg.”

Resumé den 11 mars 2010