Johanna Look från pr-byrån Westander...

”Johanna Look från pr-byrån Westander är av en annan åsikt. Bloggen kan inte ersätta andra kanaler, utan ska ses som ett komplement. (…)
– En blogg med ett eget uttryckssätt och en personlig stil är mer intressant att läsa, säger Johanna Look.”

Annonsören, Sveriges Annonsörers medlemstidning, den 14 december 2007