Journalisten Andreas Rolfer…

”Journalisten Andreas Rolfer sadlar om till pr-konsult. Han lämnar Dagens Nyheter efter åtta år för att börja på Westander.
– Det är viktigt för mig att känna att mitt jobb gör nytta i samhället, att jag bidrar till något bra. Jag vill känna ett personligt engagemang i alla uppdrag jag tar och bidra till en förhoppningsvis bättre värld. Det ser jag att jag får möjlighet till på Westander, säger han.
Men att han ’byter sida’, som det ibland heter, avvisar han.
– Jag ser det som att jag står kvar på samma sida som jag alltid gjort med mina värderingar. Jag står på samma sida som alla som vill verka för ökad tolerans, jämställdhet och en hållbar utveckling av samhället. Jag ser lika stora möjligheter att jobba för det som pr-konsult på Westander som tidigare, säger han.”

Dagens Opinion den 10 mars 2014