Klimatpolitik utan förtroende

”Klimatpolitik utan förtroende
På grund av alliansens energipolitik har Sverige gått från att vara ett föregångsland till ett föredettingland. (…)
I Westanders senaste Sifoundersökning hade 46 procent av väljarna högst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan, samma siffra för alla allianspartier tillsammans var 12 procent. Klimatfrågorna kommer att bli vår tids ödesfråga och då duger det inte att stå vid sidlinjerna och titta på.”

Jakob Lundgren (MP) skriver debattinlägg i Helsingborgs Dagblad den 19 juli 2012