Kommunchefen twittrade…

”Kommunchefen twittrade sig hela vägen till Almedalen (…)
Det är viktigt att skilja på den privata och den offentliga rollen, säger Mikael Persson från pr-byrån Westander som anordnade debatten. (…)
Samtidigt påpekar Mikael Persson att gränsdragningsproblematiken uppstår i all kommunikation. Han ser det också som ett större problem att många kommuner och myndigheter i dag inte kommunicerar alls i sociala medier.
– Man måste nå ut på de sätt som finns i varje tid och använda olika sorters kommunikationsmedel.”

Katrineholms-Kuriren den 7 juli 2011